Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 9

Phiên bản Giá đặc biệt tháng 9
MT 381
CVT Eco 416
CVT 451

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá đặc biệt Tháng 9
MT Eco 396
MT 426
CVT Eco 446
CVT  476

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt tháng 9
CVT 2.0 823 808
CVT 2.0 Premium 942 909
CVT 2.4 Premium 1.100 1049

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ tháng 9
DIESEL 4×2 AT (mới) 1.062
GASOLINE 4×2 AT (mới) 1.092
GASOLINE 4×4 AT 1.182
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250

Đơn vị giá: triệu đồng

Follow us on:    

Phiên bản Giá đặc biệt
tháng 9
4×4.AT MIVEC  771
4X2.AT ATHLETE 726
4×2.AT MIVEC 686
4×4.MT 647
4×2.AT 587
4×2.MT 556

Đơn vị giá: triệu đồng